Søppelanlegget

Her ligger informasjon om søppelanlegget til Bodøsjøen Borettslag.

Her kan du også bestille ekstra kort, nytt kort til under bakken-anlegget i borettslaget.

** Viktig info **
Plastavfall: Plastavfallsinnkastet til høyre ikke lar seg åpne med brikkene. Det anbefales derfor at man benytter kort, du får byttet inn brikken med nytt kort hos styret*.
Papp/ Papir: Skal det kastes papp, så MÅ den skjæres/rives/klippes i biter før det kastes. For store objekter vil kile fast innkastet.

*Nøkkelkort til underbakken-anlegget må bekostes av beboer. Denne vil komme på faktura.
Pris på kort er for 2021 kr:375,- per stk.

Link til selvbetjening hos Iris Salten