Kort info til nye beboere

I byen, I naturen

Borettslaget ligger ved “havkanten”,
der de fleste leilighetene har praktfull utsikt mot Saltenfjorden med slagordet:
Et godt sted å bo, midt i naturen, midt i byen.
Flere lekeplasser og store grøntarealer til felles bruk.

Beskrivelse
Bodøsjøen borettslag ble bygget i 1974, og i 1992-95 ble det gjennomført en omfattende renovering av borettslaget. Leilighetene ble utvidet og tilleggs isolert, alt av vinduer, dører og fasader ble utskiftet. Det ble også bygget nye og større balkonger. På området er det oppført 92 garasjer.

Borettslaget har ca. 215 parkeringsplasser. Borettslaget består av 10 blokker på to, tre og fire etasjer. De fleste er 3- og 4-roms, men det finnes noen få 1- og 2- roms leiligheter.Vi eier også Ankerveien 2 (A2) der det i 2 og 3 etasje er 1 og 2 roms leiligheter. Her er det tilsammen 15 leiligheter, 9 stk. 2 roms og 6 stk. 1 roms.

Denne folderen inneholder en del praktiske opplysninger om borettslaget som vil være nyttig både for deg som ny beboer og for deg som har bodd her lenge.

Lekeplasser

Lekeplassene med utstyr kontrolleres jevnlig, og nødvendig reparasjon utføres. Dersom beboere oppdager ting som er ødelagt, ber vi om at dette meldes til styret.

Noen lekeplasser ligger nokså nært veiene i området, og vi vil henstille til beboere om å vise hensyn. Fartsgrensen i området er 15 km/time.

Felleslokaler / kjelleren i Ankerveien 2

Kjellerlokalet som borettslaget eier i Ankerveien 2 passer utmerket til større og mindre feiringer. Kjøkkenet er utstyrt med dekketøy til ca. 50 personer og i tillegg er det musikkanlegg. Henvendelse om priser / leie til den i styret som har ansvaret for utleie, Tlf: 480 25 650.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Bodøsjøen borettslag har HMS-Internkontroll og har etablert nytt system som er basert via web. Dette er en egen side som HMS ansvarlig administrerer. Kontroll, sjekk utføres og dokumenteres iht. lovverket. Borettslaget ønsker å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det indre og ytre miljø.

Hvordan få informasjon og kontakt med styret?

  • bodøsjøenborettslag.no har mye nyttig informasjon.
  • Sende E-post til styret på: post@bodosjoenborettslag.no
  • Skriftlig henvendelse i postkassen som er innenfor døren til beboere i Ankerveien 2 eller til Bodøsjøen Borettslag, postadresse, Ankerveien 2, 8013 Bodø.
  • Styret har kontortid hver mandag kl.18-19.00
  • Telefon: 480 25 650.

Informasjon øvrig

Generalforsamlingen holdes normalt i juni. Styret har møte hver 14 dag, der det veksles mellom styremøte, arbeidsmøte. Det bestrebes å gi ut beboerinformasjon jevnlig gjennom året. Det innkalles til beboermøte ved behov. I oppganger henger det skriv med oversikt over styret. Navnet på oppgangstillitsvalgte skal stå på oppslagstavlen i oppgangen.

Ventilasjon

Leilighetene har sentralisert ventilasjon. Avtrekk går via bad og kjøkken. Ventiler i stue og soverom skal være åpne. Regulering av ventilasjon foregår via ventiler på bad. Oppussing av leilighet skal meldes inn til styret

Vaktmestertjenester

Bodøsjøen borettslag har ikke fast vaktmester, men vi leier inn Alvenes Småoppdrag AS, Tlf: 976 15 597 for nødvendig vedlikehold. I tillegg har vi fast firma for snørydding/plenklipping. For henting av lyspærer, maling og andre henvendelser har styret kontortid hver mandag fra kl. 1800-1900. Tlf: 480 25 650. Spørsmål vedr. byggetekniske saker / utearealer skal fortrinnsvis gå til den i styret som har ansvaret for slike saker.

Vedlikehold / Skader

Alt utvendig vedlikehold blir ivaretatt av borettslaget. Beboere må selv male vinduskarmer, altaner i 1 et. samt smøre hengsler. Maling kan hentes i Ankerveien 2 ev. ring 480 25 650. Oppussing av oppganger er beboers ansvar. Borettslaget gir et bidrag til oppussingen, men setter noen krav. Ved skader i leiligheten skal det fylles ut skadeskjema som leveres til BBLP, eller fylles ut elektronisk. Se vår web. For øvrig vises til ordensreglene som henger i alle oppganger. Felles dugnad skjer på våren. Det er alles ansvar å plukke opp søppel.

Renhold

Fellesområdet/trapperom blir vasket av den enkelte beboer og oppgangen ordner selv med vaskelister. Oppgang kan også engasjere vask fra byrå, men må dekke dette selv.

Kildesortering av søppel

Rundt på området er det etablert «undergrunn» system der vi som beboere sorterer mellom mat, papp og papir, plastikk og restavfall. Ved innkjøringen til borettslaget «ved svingen» i Dreggveien er det etablert container for plast. Glass og metall i en av undergrunns-boksene i samme område Mistet kort, kontakt styret. Nytt kort blir tilsendt direkte til din postkasse fra IRIS. Nytt kort vil bli fakturert beboer via Nobl.

Stoppekran

Denne befinner seg på toalettet, på røret som kommer ut av veggen – RØDT HÅNDTAK.  I tillegg er det stoppekran til varmtvannsbereder i kjøkkenbenk. Det er andelseiers ansvar å vite hvordan disse betjenes.

  • Sjekk pakninger under kjøkkenbenken!       

Brannslukningsapparat

I hver leilighet skal det være et 6 kg brannslukningsapparat og minst en røykvarsler. Apparatet kontrolleres iht. forskriftene av autorisert leverandør, dette ordner styret. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å påse at utstyret er i orden mellom kontrollene.

  • Husk å skifte batteri.
  • Sjekk brannsikkerheten i din leilighet!

Elektriske installasjoner

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av det elektriske anlegget inn til hver leilighet. Sikringsskap og innvendig anlegg er beboers ansvar. Feil og mangler inne i hver leilighet må dekkes / utbedres av hver beboer.

Nøkler

Borettslaget har felles nøkkelsystem som NOKAS betjener. Mister du nøkkel må NOKAS kontaktes. Nokas kan nås på Tlf: 02580. Se for øvrig informasjon på vår web.                 Nye nøkler bestilles via skjema på web.

Kabel TV / bredbånd

Kabel-TV og bredband er installert med fiberkabel og dekoder levert av Canal Digital. Dekoder tilhører leiligheten. Avgiftene er inkludert i husleien. Ytterligere kanaler må beboer selv ordne med. Det samme gjelder økning i hastighet. Problemer med dekoder, kanaler etc. rettes direkte mot Canal Digital Tlf: 06090.

Varmtvannsberedere

Ved akutt situasjon må rørlegger kontaktes. Utskifting av gamle defekte varmtvannsberedere fra 1974 dekkes med inntil kr 4.500,- av borettslaget, mot innlevering av kvittering. Det er beboers plikt å sjekke pakninger i kjøkkenbenk og påse at disse er i orden.

Ved tette avløp kan Høytrykksteknikk AS, Tlf:45 00 99 00 kontaktes. Tette avløp må beboer selv ordne med samt bekoste.

Parkering og enveiskjøring

Borettslaget har ikke faste parkeringsplasser for hver leilighet. All parkering skal skje på oppmerkede plasser. Biler uten skilt, hengere, bobiler og campingvogner er ikke tillatt parkert inne på området. Hver leilighet har 1 stk. parkeringskort, som er merket den enkelte leilighet. I tillegg kan det søkes om ekstra kort. Det er satt av 10 plasser for leie av parkeringsplass. Det er etablert gjesteparkering på øvre parkeringsplass(nye), ytterst i Dreggveien og inne ved Ankerveien 2.

Parkeringslommer inne på området er beregnet for kortere opphold, slik som av – og påstigning. Containere kan stå der ved flytting etter avtale med styret. Garasjene er privateid og grunn leies av borettslaget. Garasjene er organisert i garasjelag.