Komfyr

Brann- og redningsvesenet rykket i 2020 ut til 1 653 branner og branntilløp på komfyren, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I hovedsak gjaldt det tørrkoking. I dag arrangeres det nasjonal komfyrvaktkampanje. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet, og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet.

Les mer