Infoskriv fra styret mars 2021

Vi i styret i borettslaget har som måletning at vi klarer å ha en god informasjonsflyt til beboere her i borettslaget

Info

På høyresiden (under på mobilversjon) finner du PDF av infoskrivet

Informasjonsskriv feb mars 21