Infoskriv fra styret desember 2019

Vi i styret i borettslaget har som målsetning at vi klarer å ha en god informasjonsflyt til beboerne her i borettslaget.

Info

På høyresiden (under på mobilverson) finner du PDF med infoskrivet