Infoskriv fra styret august 2019

Vi i styret i borettslaget har som målsetning at vi klarer å ha en god informasjonsflyt til beboerne her i borettslaget.

Info

Hei alle sammen.Vi i styret i borettslaget har som målsetning at vi klarer å ha en god informasjonsflyt til beboerne her i borettslaget. Vi skal prøve å ha som rutine at vi sender ut ett infoskriv ca. ved hver måneds slutt. Kontoret er alltid bemannet på mandager fra klokken 18 til 19. Kom gjerne innom for en prat.
Hovedtemaene vi jobber med er som nevnt i sist infoskriv: vedlikehold, økonomi og omdømme.

Målet vårt er å få til en god vedlikeholdsplan innenfor en sunn og god økonomi tilpasset beboerne her. Da vil også omdømme falle på plass. Vi har nylig hatt ett møte med NOBL og deres ledelse og teknisk avdeling. Dette syntes vi var ett veldig positivt møte der NOBL var veldig enig med oss i det vi presenterte som våre tanker for veien videre.

Vi i styret vet at vedlikeholdsbehovet er stort. Men vi føler at vi må jobbe frem prosessene i rett rekkefølge. Vi har fått utarbeidet en fersk tilstandsrapport på de utvendige takene i blokkene. På grunn av takene sin tilstand har dette vært det første vi prioriterte å se på. Her er det et akutt behov for å få lagt ny isolering og taktekking snarest.

En annen sak som er veldig viktig å få utredet er den tekniske tilstanden til bygget A2. Dette jobbes det med for fullt. Norconsult er på saken og vi skal ha ett møte med de tidlig i september.

Vi har fått en vedlikeholds anbefaling fra Rambøll. Denne rapporten vil vi skal evalueres litt mer utfyllende fra Rambøll før vi i styret jobber videre med denne saken.

Det har vært ferieavvikling helt til midten av august så jeg håper at beboerne i borettslaget er villige til å la oss få litt tid på oss til å jobbe med alle problemstillingene vi står overfor.

Vi håper at alle beboerne som har sendt en henvendelse til oss har fått svar fra oss. Vi vet at noen av de henvendelsene vi har fått har tatt litt tid å både besvare og eventuelt få utført.

Styret har også lyst å spørre her i infoskrivet om det er noen her i borettslaget som kan tenke seg en slags vaktmester rolle der man får betalt for å utføre enkle oppgaver innenfor vedlikehold. Ta gjerne kontakt om en av dere kan tenke seg dette. Vi har også oppe til vurdering det samme innenfor vask av for eksempel felleslokalene i A2. Om noen kan tenke seg å utføre enkle rengjøringsoppdrag i fellesarealene i A2 ved behov så ta gjerne kontakt med oss.


I forrige infoskriv lurte vi i styret på om det var noen som kunne tenke seg å for eksempel være med i ett hagelag for å kunne pynte opp litt mer i det allerede flotte og fine borettslaget vårt. Samt om noen kunne tenke seg å være med i ett slags fora for å se på barna sine lekeområder her i borettslaget. Vi er litt skuffet over responsen og håper at noen som har lyst til å engasjere seg melder seg.

Det kommer inn litt henvendelser fra beboere om dugnad. For eksempel bodene har vært foreslått at tas på dugnad. Dette kan være en god idè for å få ned kostnadene på vedlikehold. Vi i styret har stor tro på at dugnad vil skape gode relasjoner og samhold i borettslaget vårt. Ta gjerne kontakt med oss om både forslag til dugnadsarbeid og eventuelt om dette er noe du som beboer kan tenke deg å hjelpe til med.

Angående søppelcontainere har Iris hatt store problemer med de brikkene vi fikk utlevert. De som har problemer med brikkene sine kan komme innom kontoret på mandag å få byttet de inn i nye kort.

Vi har også fått inn nye dekodere for kabel tv samt nye routere. Vi kommer med informasjon om utleveringstidspunkt for disse.

Det er ennå mange som ikke har hentet sitt nye brannslukkingsapparat. Disse hentes på kontoret.

Styret har som mål å få til en ekstraordinær generalforsamling i september/oktober. Dette for å kunne få satt i gang utbedring av takene våre.

Minner om mailkontoen til borettslaget samt mobiltelefonen (48025650). Det er bare å ta kontakt med oss om det er noe.


Med vennlig hilsen 

Styret i Bodøsjøen Borettslag

Tlf: 48 02 56 50