Beboer informasjon mars 2019

-

Info

Informasjons- og dialogmøte med beboerne 26. Mars 

Ankerveien 2, kjellerstua kl 1800.

Info mars 2019