Parkering & garasjer

Parkering

Området Bodøsjøen borettslag er regulert mht skilting iht. offentlige skilt myndigheter.

Parkering forbudt skilt som er satt opp gjelder hele veinettet vårt som er: Ankerveien, Dreggveien og Toftveien. Det er Bodø Kommune's parkeringsetat som håndhever dette. Parkeringslommene som finnes på området er også innenfor parkeringsetatens regulering og er ikke opphevet. Imiddlertid har parkeringsetaten i sammarbeid med Borettslaget bestem at det er tillatt for av og påstigning på lommene innen 10-15 minutter. Etter den til kan parkeringsetaten ilegge bøter. 

Se reglement fra Bodø Kommune

Parkeringsregler_bodø_Kommune