Utlån av utstyr

Borettslaget har en del utstyr som kan lånes ut til beboere etter behov, dette er bl.a:

- Henger

- Bormaskin

- Hammer, sag, skrujern

- Løvrake, stålkost (for fjerning av ugress i brosteinsfuger)

- Maling og malingsutstyr

Utstyres hentes og registreres mandag 18-19, og leveres inn etter avtale.