Presentasjon fra LPO v/ Marie samt beboermøte

Presentasjon v/Marie fra LPO

22.9.2016

NB!

Dette er det første løsningsforslaget. Styret gjør oppmerksom på at disse utgår.