Oppgradering Bodøsjøen brl_oppflg møte

Her kan du laste ned presentasjon som ble fremvist på møtet

11 april 2019

Takk for stort og engasjert oppmøte sist uke!


Det er styrets oppfatning at mandatet generalforsamlingen ga i 2015 ble oppfylt ved
fremlegg av løsning 26.3.2019.

Det ble gitt et tilleggsoppdrag; Beboerne ville ha beregnet pris på minimumsløsning med nye trapperom (tidligere alt 1, tegnet av LPO).
Styret presenterte tall på denne løsningen beregnet av Bolt Group AS i møtet
11.4.2019.


Forskjellen i priser viste seg å være svært liten og informasjonsmøtet 11.4.2019 bar
preg av det. I stor grad ble styret konfrontert med spørsmål fra beboerne rundt det
fremlagte. Styret henviste også til svar som er gitt tidligere i forprosjektet (tilbake til
2015).

Møtet med beboerne 11.4.2019 ga et nytt oppdrag til styret.
Det er behov for å se kostnader ved 0-løsningen, som innebærer å reparere siloene (se
bort fra TEK 10), ikke heis og forøvrig holde nivået på "nødvendig rehabilitering."

Last ned hele referatet fra høyre side

Det er ønskelig å holde flere dialogmøter etter påske, mer om det senere.  

God påske alle sammen!

Referat

Møte 11.4 presentasjon

DNB finansiering

Husbanken finansiering

Silo og trappe rapport Rambøll

Rapport fra takstmann