Oppgradering Bodøsjøen brl_oppflg møte

Her kan du laste ned presentasjon som ble fremvist på møtet

11 april 2019
14.04.201919:13 Ulf Nilsen

Takk for stort og engasjert oppmøte sist uke!


Det er styrets oppfatning at mandatet generalforsamlingen ga i 2015 ble oppfylt ved
fremlegg av løsning 26.3.2019.

Det ble gitt et tilleggsoppdrag; Beboerne ville ha beregnet pris på minimumsløsning med nye trapperom (tidligere alt 1, tegnet av LPO).
Styret presenterte tall på denne løsningen beregnet av Bolt Group AS i møtet
11.4.2019.


Forskjellen i priser viste seg å være svært liten og informasjonsmøtet 11.4.2019 bar
preg av det. I stor grad ble styret konfrontert med spørsmål fra beboerne rundt det
fremlagte. Styret henviste også til svar som er gitt tidligere i forprosjektet (tilbake til
2015).

Møtet med beboerne 11.4.2019 ga et nytt oppdrag til styret.
Det er behov for å se kostnader ved 0-løsningen, som innebærer å reparere siloene (se
bort fra TEK 10), ikke heis og forøvrig holde nivået på "nødvendig rehabilitering."

Last ned hele referatet fra høyre side

Det er ønskelig å holde flere dialogmøter etter påske, mer om det senere.  

God påske alle sammen!

Referat

Møte 11.4 presentasjon

DNB finansiering

Husbanken finansiering

Silo og trappe rapport Rambøll

Rapport fra takstmann