Samspill informasjon

Her kan du laste ned informasjon om prissetting så langt og annen relevant informasjon

26 mars 2019

Styret vil takke for det store og engasjerte oppmøtet ifm informasjonsmøtet 26.3.2019. Det er grunn til å understreke at styret synes dette er en krevende oppgave, og mener at svaret på forprosjektet og mandatet fra 2015 nå er løst. Vi vil også uttrykke at vi har full forståelse for alle reaksjoner og tilbakemeldinger som kom i møtet – både de gode og de mindre gode.

Rådet fra dere som beboere, er likevel å holde fram litt til og framskaffe informasjonen om hva en "minimumsløsning" vil utgjøre i kostnad, prosess og finansiering. Dette lytter styret til og anerkjenner det behovet som foreligger, og Bolt Group AS har bekreftet at de kan gjøre det. Dette fordi det nå finnes rikelig med informasjon i prosjektet, ikke bare tall knyttet til komponenter, men også konsulentenes bidrag i samspillsentreprisen rundt tekniske krav (f eks brann og rømning, TEK standarder ved endringer i fasade, mm) og reguleringsmessige forhold i Bodø kommune. De mener det skal ta kortere tid enn anslått i møtet sist uke (ca 1 mnd). Oppdraget til Bolt Group AS med konsulenter er derfor slik;

Beboerne i Bodøsjøen borettslag ønsker en pris på minimumsløsning, og at funksjonalitetene blir holdt (tørt bygg, ingen kuldebroer og trygge inngangspartier).

Så snart dette foreligger, vil styret selvsagt holde et nytt møte og dele denne informasjonen med dere alle. Dato kommer både på facebook, hjemmesiden, mail og i postkassen til de som ikke er på mail.

Styret har også registrert at engasjementet nå er stort blant flere av beboerne, og vi ser at det skal holdes et internt møte. Etter initiativ fra en eller flere av dere. Styret anerkjenner selvsagt dette, og takhøyden for å mene og tenke annerledes enn styret er fremdeles stor. Vi vil likevel minne om at oppdraget til Bolt Group AS på vegne av oss beboere, ikke vil foreligge til denne datoen (4.4.2019). I tilfelle det skal diskuteres alternative løsninger, så vil man derfor ha noe mangelfull informasjon om akkurat det

Samspill faser

Presentasjon av kostnader