Dyrehold

I Bodøsjøen borettslag er det tillatt med dyrehold

Tenker du på å anskaffe hund eller katt?

REGLER FOR DYREHOLD I BODØSJØEN BORETTSLAG:

  • Dine naboer i oppgang må informeres
  • Kattehold er tillatt
    Vi henstiller til at såkalte” innekatter”. Det vil si en katt som er tilpasset inneliv og som ikke går ute, får et så godt og spennende inneliv som mulig. Husk, det å balansere på rekkverk på altanen, kan være farlig
  • Hundehold er tillatt
  • Lufting av dyret skal skje i bånd og ekskrementer skal fjernes omgående
  • Det er ikke tillat å la ytterdøren stå åpen, slik at deres dyr skal kunne komme inn. Ytterdøren skal alltid være igjen. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre til erstatningsplikt for beboere/oppgang
  • Opphør av dyreholdet skal meldes til styret
  • Styret kan etter en konkret vurdering avslå søknaden eller trekke tilbake tillatelsen til dyreholdet, dersom dyreholdet medfører store ulempe for andre beboere. Dette kan for eksempel gjelde allergi, lukt, fare eller støy samt ekskrementer
  • Brudd på reglene om dyrehold anses som mislighold av leieforhold, og vil bli behandlet deretter. Ved vesentlig mislighold, kan borettslaget si opp leietaker/sende salgspålegg

Vi ber deg sende forespørsel i form av E-post til post@bodosjoenborettslag.no eller legge brev i styrets postkasse innenfor beboer inngangen til Ankerveien 2.

Takk for hjelpen.