Kjellerlokalet vårt

Kjellerstua.

Lokale er veldig fint til å feire barnebursdager. Det leies også ut til bursdagsfeiring av runde dager for voksne beboere fra 30 år og opp.

Har du leid det for feiring en helg får du som regel lokale hele helgen.

Det må vaskes og ryddes etter bruk, se vedlegg om plikter for leietaker.

Styret har bestemt at lokale ikke leies ut på nyttårsaften.

Kjellerstua ligger midt i borettslaget vårt, vi ønsker derfor å begrense bruket av det av hensyn til beboerne. 

Hvis du ønsker å leie, send e-post til post@bodosjoenborettslag.no, med navn, ønsket leietid-/dato og hensikt med leie (bursdag, konfirmasjon, dåp, møter, o.l.)

 

Leiepriser fra 1 jan 2020:

Voksenbursdag/konfirmasjon/dåp o. l.

For medlemmer i Borettslaget                     kr.   500.- pr. dag.

Barnebursdag.                                           kr.   250,- pr. dag.

 

Vi leier kun ut lokale til andre i forbindelse

med konfirmasjon,  barnedåp eller lignende,

ikke fest.                                                     kr  3000,-  

________________________________________________________________________

Plikter for leietaker:


• Lokalet skal være ferdig ryddet og vasket når nøkkelen leveres
på avtalt tidspunkt. Hvis ikke må et ekstra døgn betales og
leietaker må dekke utgifter for rengjøring.
• Leietaker må ta med seg søppelen.
• Alt dekketøy /bestikk må vaskes.
• Oppvaskmaskin skal tømmes.
• Bord, benker, toalett, vasker og alle gulv må vaskes.
• Leietaker har ikke lov til å videreleie.
• Det er ikke tillatt å røyke i lokalene.
• Eventuell skalder som oppstår på lokalet, inventar eller utstyr i
leietiden må erstattes.
• Ved brudd på utleie vilkårene vil styre vurdere å nekte leietaker
leie ved en senere anledning.
• Det skal være stille kl 23:00, ingen røyk utenfor inngangsparti og ellers vise hensyn til beboere og nærmiljø.

 

 

Last ned leiekontrakt og plikter her

Kontrakt leie kjeller A2