Innmelding av saker

Varsel om frist for innmelding av saker til årets generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling 2020 er berammet til 17 juni kl.19.00 i kjellerstua.

 

I henhold til vedtektenes § 9-3 (1) skal det fastsettes en frist for å fremme krav om å få behandlet saker i den ordinære generalforsamling. Fristen er satt for at borettslagets styre skal ha rimelig tid til å behandle sakene før de oversendes til behandling i generalforsamling.

 

Fristen fastsettes til torsdag 2 april.

 

Det anmodes om at man i saksframlegget legger fram et konkret forslag til vedtak og eventuell begrunnelse for forslaget.

Forslag og begrunnelse vil i sin helhet bli gjengitt i innkallings- dokumentene.

 

Ønsker du kontakt med styret på forhånd vedrørende din sak, kan dette gjøres på:

Tlf: 480 25 650

 

  1. Forslag sendes inn på post@bodosjoenborettslag.no
  2. Forslagene kan legges i vår postkasse i Ankerveien 2
  3. Forslagene kan sendes per post til:

Bodøsjøen borettslag

Ankerveien 2

8013 Bodø