Mistet nøkkel eller trenger ny

Mistet nøkkel eller er ute låst?

Nøkkel bestilling
30.04.201809:07 Anne-Stine Gjervoldstad

 • Beboer som trenger ny nøkkel, sender selv nøkkel rekvisisjonsskjema til nokkel@nokas.com 
 • Nøkkel rekvisisjonsskjema kan lastes ned fra venstre side.
 • Papirutgaven av nøkkel rekvisisjonsskjema kan fås av styremedlemmer i A2
 • Beboer må selv fylle dette ut og sende til NOKAS. Post adresse er:
  NOKAS avd. Bodø, postboks 525, 8001 Bodø
 • Har du behov for å kontakte Nokas kan tlf. 992 36 464 benyttes.
 • Nokas sjekker med Boligbyggelaget at bestiller står som eier av leiligheten. Nokas videresender deretter skjemaet direkte til Bodø Sikkerhet & Lås AS
 • Låsesenteret kontakter beboer direkte ved eventuelle spørsmål
 • Låsesenteret ringer/sender SMS til beboer når nøkker er ferdig
 • Beboer må selv hente nøkkel samt vise legitimasjon ved henting
 • Beboer må selv betale kostnadene, som er på ca. 440 kr p.t

Slike nøkler passer til inngangsdør til leiligheten, til postkasse i postkasse anlegg, utebod og til ytterdør i 1. etasje.
De som har nøkler uten serienummer må skifte låsesylinder i inngangsdøra til leiligheten. Ny låsesylinder må rekvireres som henvists.

Nøkkel bestilling