Mistet nøkkel eller trenger ny

Mistet nøkkel eller er ute låst?

Nøkkel bestilling

 • Beboer som trenger ny nøkkel, sender selv nøkkel rekvisisjonsskjema til nokkel@avarnsecurity.com
 • Nøkkel rekvisisjonsskjema kan lastes ned fra høyre side (under på mobilversjon).
 • Papirutgaven av nøkkel rekvisisjonsskjema kan fås av styremedlemmer i A2
 • Beboer må selv fylle dette ut og sende til Avarn Security. Post adresse er:
  Avarn Security, Postboks 525, 8001 Bodø. Merkes med «bestilling nøkler»
 • Har du behov for å kontakte Avarn Security kan tlf. 91502580 benyttes.
 • Nordland Lås og Sikkerhet AS sjekker med Boligbyggelaget at bestiller står som eier av leiligheten. Avarn Security videresender deretter skjemaet direkte til Nordland Lås og Sikkerhet AS.
 • Låsesenteret kontakter beboer direkte ved eventuelle spørsmål
 • Låsesenteret ringer/sender SMS til beboer når nøkker er ferdig
 • Beboer må selv hente nøkkel samt vise legitimasjon ved henting
 • Beboer må selv betale kostnadene, som er på ca. 480 kr p.t

Slike nøkler passer til inngangsdør til leiligheten, til postkasse i postkasse anlegg, utebod og til ytterdør i 1. etasje.
De som har nøkler uten serienummer må skifte låsesylinder i inngangsdøra til leiligheten. Ny låsesylinder må rekvireres som henvists.

Nøkkel bestilling

Nøkkel bestilling WORD