Vedtekter

Vedtektene

Her kan du laste ned våre vedtekter
Vedtekter for Bodøsjøen borettslag