Helse, miljø & sikkerhet

Om Bevar-HMS

Bevar-HMS er utviklet i regi av Storbybolig AS og ble lansert i 2010. I dag er det mange boligselskap rundt om i hele landet som benytter seg av programmet. 

 
Kravet til HMS og Internkontroll
Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende Internkontroll.
 
HMS-forskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er bl.a. brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

Et HMS system skal bl.a. bestå av:

  • Informasjon om aktuelle risikoområder
  • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter
  • Rutiner som beskriver hvordan en følger opp det forebyggende arbeidet og hvem som har ansvar for hva.
  • Informasjon om krav til eventuell opplæring
  • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i boligselskapet
  • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik)
  • Rutine for minimum en årlig gjennomgang for å se til at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

Hvert boligselskap er unikt!
Bevar-HMS er et program som hjelper et hvert boligselskap til å ivareta kravene til Internkontroll. Vi vet at det sjelden er to boligselskap som er helt like. Derfor skreddersys programmet til det enkelte boligselskap.