Generalforsamling 19.6.2019

Her kan innkallingen til generalforsamling 2019 lastes ned

Innkalling

INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DATO: 19.6.2019, KL. 19.00

STED: A2 kjeller lokalet

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING:

Blir tilsendt beboere i posten.

Styret vil minne om tre forhold: 

  1. Forestående ordinær generalforsamling 19. juni 2019 kl 1900, se innkalling HER (høyre side)
  2. FØR generalforsamlingen, kl 1800-1850 avholder styret et informasjonsmøte om status og framdrift i rehabiliterings-/oppgraderingsprosjektet. Det er litt uvanlig å holde et slikt informasjonsmøte før. Det skyldes at det er valg på styreleder (sak 7) og 2 (Hege Nilsen og Ulf Nilsen) av styrets sittende medlemmer denne gangen. I tillegg går 1 styremedlem (Yngve Arntsen) ut på tiden. Det kan faktisk bli slik at 4 av dagens styremedlemmer ikke lenger står i sine tillitsverv etter generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling gir et slikt resultat, gitt at ny styrelederkandidat Svein Hakvåg får flest stemmer mot Kari Nystad-Rusaanes’s kandidatur, som har sagt ja til gjenvalg. Styret mener dette er et avgjørende og viktig valg for Bodøsjøen borettslag, flest mulig av våre 215 eiere bør stemme over.
  3. Som forut for tidligere generalforsamlinger, minner styret om retten til å bruke fullmaktskjemaet du har fått tilsendt, om du selv ikke kan møte. Gi det til en andelseier som kan formidle din stemme. Fullmakt kan også enkelt sendes mail til beboer som skal stemmesamt til post@bodosjoenborettslag.no med informasjon om hvem du gir fullmakt til. NB! Det er viktig at du sender E-post til oppmøte deltager og ikke bare til styret.

Da gjenstår det å ønske vel møtt!

Hilsen styret

Innkalling