w

Faktura informasjon

Faktura
10.03.201913:58 Ulf Nilsen

Post adresse:
Bodøsjøen Borettslag
Ankerveien 2
8013 Bodø
Org. Nummer: 851 916 822

Faktura adresse post:
Bodøsjøen borettslag ref:51
C/O: Fakturamottak BBL
Postboks 4388 Vika
8608 Mo I Rana

Faktura adresse elektronisk:
4388@invoicecenter.net
NB! Merkes med brl. nr.51