Faktura informasjon

Faktura

Post adresse:
Bodøsjøen Borettslag
Ankerveien 2
8013 Bodø
Org. Nummer: 851 916 822

Faktura adresse post:
Bodøsjøen Borettslag
851 916 822
Postboks 2738
7439 Trondheim

Faktura adresse elektronisk:
942578415-NO@cogidocs.net
NB! Merkes med brl. nr.51