Bruksoverlating

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Boligbyggelaget Nobl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Last ned og fyll ut skjemaet for å søke om å leie ut boligen din. Ved godkjent søknad koster det 430 kroner å registrere den nye leieboeren. Søknaden behandles av styret i borettslaget ditt.

Nederst på siden kan du laste ned dette skjemaet dersom du heller ønsker å fylle det ut for hånd.

Elektronisk søknad om utleie av bolig

Dersom du ikke ønsker å bruke det digitale skjemaet kan du her laste ned og fylle ut skjemaet, og sende det til eierskifte@nobl.no