Forkjøpsrett

På denne siden vil vi informere hvilken leilighet som legges ut for salg. Beboer melder da inn til Nobl

Beboere som ønsker å flytte internt i borettslaget kan bruke sitt nr. Beboere har forrang gitt lavere medlemsnummer

Leilighetsomsetning 2019

 • Ankerveien 2 H0303 - Lagt ut for salg
 • Ankerveien 8 H0402 - Lagt ut for salg
 • Ankerveien 2 H0205 - Solgt
 • Ankerveien 9 H0201 - Lagt ut for salg
 • Ankerveien 6 H0302 - Lagt ut for salg
 • Ankerveien 1 H0101 - Solgt
 • Toftveien 1 H0101 - Solgt
 • Ankerveien 29 H0102 - Solgt
 • Toftveien 4 H0102 - Solgt

Leilighetsomsetning 2018

 • Ankerveien 11 H0302 - Solgt
 • Toftveien 4 H0101 - Solgt
 • Toftveien 6 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 9 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 21 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 3 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 35 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 6 H0401 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0205 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0209 - Solgt
 • Ankerveien 8 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 31 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 33 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 1 H0201 - Solgt
 • Ankerveien 3 H0101 - Solgt

Leilighetsomsetning 2017

 • Ankerveien 7 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 4 H0102 - Solgt
 • Toftveien 5 H0201 - Solgt
 • Ankerveien 3 H0201 - Solgt
 • Ankerveien 19 H0101 - Solgt
 • Toftveien 5 H0402 - Solgt
 • Ankerveien 5 H0302 - Solgt
 • Toftveien 5 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 8 H0401 - Solgt
 • Ankerveien 35 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0303 - Solgt
 • Ankerveien 8 H0102 - Solgt
 • Ankerveien 1 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 6 H0201 - Solgt
 • Toftveien 5 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 3 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0304 - Solgt
 • Ankerveien 33 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 9 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0304 - Solgt
 • Toftveien 2 H0302 - Solgt

Leilighetsomsetning 2016

 • Ankerveien 4 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 33 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 2 H0305 - Solgt
 • Ankerveien 5 H0101 - Solgt
 • Ankerveien 23 H0302 - Solgt
 • Ankerveien 15 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 7 H0407 - Solgt
 • Ankerveien 9 H0104 - Solgt
 • Ankerveien 17 H0202 - Solgt
 • Ankerveien 6 H0402 - - Solgt
 • Ankerveien 10 H0301 - Solgt
 • Ankerveien 7 H0201 - Solgt
 • Ankerveien 35 H0302 - Solgt

Bodøsjøen Borettslag har ingen juridiske forpliktelser vedrørende denne siden, men er et supplement til våre beboere.

Vennlig hilsen styret