Fullmakt

Her kan du laste ned fullmaktskjema om du ikke selv kan møte opp på general eller ekstraordinær generalforsamling

Styret gjør oppmerksom på at fullmakt også kan gis via E-post til vedkommende med kopi til Bodøsjøen borettslag.

NB! Fullmaktshaver kan bare ha en 1 fullmakt utenom sin egen.

Fullmaktskjema